bədgüman

bədgüman
f. 1) pis niyyətli, pis fikirli, hər şeydə pis cəhət görən; 2) şübhə ilə yanaşan, inanmayan

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • bədgüman — sif. <fars.> Həqiqəti bilmədən, zənn və təxminə görə bir şey haqqında pis düşünən, pis fikirdə olan; şübhə edən. Bildi ki, rəqib bədgümandır. F.. Bədgüman etmək – şübhəyə salmaq, şübhələndirmək. Şami vüsal xali gərək xanə qeyrdən; Şəmi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ara — is. 1. İki nöqtə, iki şey arasındakı məsafə. Bakı ilə Gəncə arasında asfalt yol var. Məktəblə evimizin arası yüz addım olar. – Qulam Əsgərov düşmən ilə öz aralarındakı məsafəni bilirdi. Ə. Ə.. 2. Boşluq, açıqlıq, boş yer, açıq yer, məsafə. Ara… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hikkəli — sif. Hikkəsi olan, lovğa, iddialı, özündən bədgüman, təşəxxüslü, tərs. Hikkəli qız. – <Qasım:> Mən fikirləşdim ki, sən çox hikkəlisən, sözündən dönən deyilsən. S. Vəliyev. Ağıl qızıxanda – dəvə hikkəli; Köpəndə demirəm o nəyə bənzər. . M.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kaman — is. <fars.> 1. Bax kamança. Nə qədər dərdlidir o qırıq kaman; Şikayət eyləyir öz dünyasından. S. V.. Söylədik qan ağlayan Araza dərdimizi. S. Rüst.. Sular üstə yayılır; Tar səsi, kaman səsi. İ. Səfərli. 2. Oxatan yay. Ox atılır, sanki kaman …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ləyaqətli — sif. 1. Ləyaqəti olan, layiq. Mükafata ləyaqətli işçi. // Layiqli, hörmətli. <Qazı Xudayar bəyə:> Əgər səndən bədgüman və naümid olsa idim, heç bu qədər danışmağa durmaz idim sənnən. Amma xeyr, maşallah, artıq ləyaqətli adamsan. C. M.. 2.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • naümid — sif. və zərf <fars.> Ümidsiz, ümidini itirmiş (halda). Candan qəmin içrə naümidəm; Şəmşiri cəfa ilə şəhidəm. F.. Züleyxa gəlib ağlaya ağlaya əhvalatı Aslana söylədi, o da naümid evə qayıtdı. C. C.. Naümid etmək (eləmək) – ümidsiz etmək,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • törpüdəyməmiş — sif. və is. Kobud, qanmaz, yontalanmamış. <Sədr:> Əziz kimi özündən bədgüman və törpüdəyməmişlərlə mübarizəmiz hələ qabaqdadır. Ə. Vəl …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • törpügörməmiş — sif. və is. Kobud, qanmaz, yontalanmamış. <Sədr:> Əziz kimi özündən bədgüman və törpüdəyməmişlərlə mübarizəmiz hələ qabaqdadır. Ə. Vəl …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təkəbbürlü — sif. və zərf İddialı, təşəxxüslü, lovğa, mütəkəbbir, forslu. Təkəbbürlü adam. – Xanpəri özündən bədgüman, keçmişinə arxayın, təkəbbürlü, heç kəsi bəyənməyən, bir sözlə, lovğa və forsludur. Ə. Vəl …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zümrə — is. <ər.> 1. Silk, ictimai təbəqə, sinif. Ziyalı zümrəsi. – Mirzə Səməd şəhər məktəbini qurtarıb iyirmi yaşından etibarən məmur zümrəsinə daxil olmuşdu. Ç.. Bu qəzet <«Qamusul əxbar»> nə bir siyasi firqənin, nə də bir elmi zümrənin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”